Thursday, October 10, 2013

Sejarah Orang Kaya Indera Maharaja Perba Jelai @ Tok Raja (1592-2013)Orang Kaya Indera Maharaja Perba Jelai, Tok Raja ke -12 Dato' Wan Abdul Rahman bin Dato' Wan Ibrahim. Orang Besar Berempat Pahang. Walau title itu telah pendekkan kepada Orang Kaya Perba Jelai oleh kerajaan Negeri Pahang. Namun WZWH suka guna title original kerana sentimental nostalgia peranan Tok Raja dan keluarga Wan Tembeling mengangkat Kesultanan Pahang yang wujud pada hari ini.

WZWH dedikasikan posting ini kepada sebuah keluarga bangsawan paling lama di Pahang sejak abad ke 16 terutama di Ulu Pahang terutama di Daerah Kuala Lipis @ Bukit Betong.

PENGENALAN
Dalam politik tradisional Pahang, INSTITUSI SERI MAHARAJA PERBA@MAHARAJA PERBA merupakan INSTITUSI PEMBESAR yang terpenting. Kepentingan ini bukan sahaja dilihat dari segi fungsi dan peranan institusi ini sebagai pendokong utama INSTITUSI RAJA MELAYU PAHANG zaman tradisional, tetapi juga disebabkan sejarahnya yang panjang sejak abad ke-16M hingga sekarang (abad ke-21M).

NEGERI PAHANG menerima pembaharuan politik apabila SULTAN ABDUL GHAFUR MUHIYUDDIN SYAH (Sultan Pahang XII, 1592-1614M - zuriat langsung RAJA MELAKA) naik takhta pada tahun 1592M. RAJA PAHANG itu buat kali pertamanya membuat perubahan terhadap struktur politik tradisional Pahang dengan mewujudkan jawatan ORANG BESAR BEREMPAT PAHANG, termasuk jawatan RAJA MUDA PAHANG yang bakal mewarisi TAKHTA PAHANG.

GELARAN ASAL
ORANG BESAR BEREMPAT PAHANG
Di bawah struktur pemerintahan SULTAN ABDUL GHAFUR MUHIYUDDIN SHAH (SULTAN PAHANG XII), gelaran ORANG BESAR BEREMPAT PAHANG (W. Linehan, 1973 : 201) adalah seperti berikut :

(1) SERI MAHARAJA PERBA di Kawasan JELAI
(2) MAHARAJA INDERA PUTERA di Kawasan TEMERLOH
(3) MAHARAJA INDERA PAHLAWAN di Kawasan CHENOR
(4) SYAHBANDAR di Kawasan PEKAN.

Jawatan ORANG BESAR EMPAT PAHANG yang asal ini disandang oleh JALUR KETURUNAN yang berbeza. 


PERUBAHAN GELARAN ORANG BESAR BEREMPAT PAHANG
Namun begitu, gelaran ORANG BESAR BEREMPAT PAHANG ini kemudiannya mengalami perubahan semasa Pahang semasa BENDAHARA SEWA RAJA TUN ALI IBNI TUN KORIS (1806-1857M) memerintah Pahang, di mana pangkal gelaran ORANG BESAR BEREMPAT PAHANG itu ditambah dengan frasa ORANG KAYA INDERA :

(1) ORANG KAYA INDERA MAHARAJA PERBA JELAI (ULU PAHANG)
(2) ORANG KAYA INDERA SEGARA (TEMERLOH)
(3) ORANG KAYA INDERA PAHLAWAN (CHENOR)
(4) ORANG KAYA INDERA SYAHBANDAR (PEKAN)

Perubahan gelaran ini secara tersuratnya merupakan sebahagian daripada pembaharuan SISTEM POLITIK TRADISIONAL PAHANG di bawah autoriti BENDAHARA SEWA RAJA TUN ALI IBNI TUN KORIS, tetapi secara tersiratnya bertujuan memartabatkan status RAJA BENDAHARA itu sendiri sebagai PEMERINTAH BEBAS daripada KERAJAAN JOHOR -RIAU-LINGGA-PAHANG sekaligus meletakkan status ORANG BESAR BEREMPAT itu lebih rendah berbanding BENDAHARA PAHANG yang sebelumnya mereka adalah "RAJA" dalam wilayah pemerintahan masing-masing.

Dari segi status dan peranannya, ORANG KAYA INDERA MAHARAJA PERBA JELAI atau MAHARAJA PERBA JELAI atau ringkasnya TOK RAJA merupakan ORANG BESAR PAHANG yang utama, dan paling berwibawa. Sejak dari zaman SULTAN ABDUL GHAFUR MUHIYUDDIN SHAH (SULTAN PAHANG XII, 1692-1614M - zuriat langsung Raja Melaka) lagi hingga ke zaman SULTAN AHMAD AL-MUADZAM SHAH (SULTAN PAHANG MODEN I, 1882-1914M), SRI MAHARAJA PERBA@ORANG KAYA INDERA MAHARAJA PERBA JELAI adalah PEMBESAR UTAMA yang bertanggungjawab terhadap KELANGSUNGAN INSTITUSI RAJA PAHANG.


SENARIO GEO-POLITIK ULU PAHANG SEBELUM 1592M
Sebelum tahun 1592M, meskipun beberapa petempatan penting di Ulu Pahang sudah wujud di sekitar LEMBAH SG. LIPIS dan LEMBAH SG. JELAI, dan anak-anak SG. LIPIS dan anak-anak SG. JELAI, tetapi-tempat tersebut masih didominasi oleh MASYARAKAT ORANG ASLI yang diketuai oleh TOK BATIN. 

Secara teoritisnya, sebelum tahun 1592M, belum ada elit tradisional Melayu bertaraf ORANG BESAR atau "ORANG KAYA" yang menjadi "WAKIL SULTAN" di ULU PAHANG. Ketika itu, beberapa petempatan di LEMBAH SG. JELAI seperti : ULU JELAI, SELINSING, KUALA SG. JELAI KECIL, SERAU, TELOM, KUALA MEDANG, KETUYONG, KUALA SG. KOYAN, TG. GAHAI, BERTANG, BUKIT KOTA, BUKIT BETONG, TELANG, RELONG, BERCANG, ULU TERIS, GUA, PAGAR SASAK, KG. MELAKA, KECAU TUI, BATU NERING, PADANG TENGKU, PASIR MAS, KUALA LANAR, SIBAR, MELA, dan KUALA TEMBELING, dan juga di LEMBAH SG. LIPIS seperti : TG. LIPIS, KG. PAGAR, PENJOM, KG. LALANG, BENTA, BUDU, TG. BESAR, JERAM BESU, TERSAN, BATU TALAM, dan BATU MALIM penghuninya majoriti terdiri daripada ORANG ASLI, di samping sebilangan kecil ORANG MELAYU keturunan Melaka, dan ORANG MELAYU keturunan Minangkabau. 

Meskipun begitu, beberapa kajian sejarawan menunjukkan bahawa sebelum tahun 1592M di LEMBAH SG. JELAI danLEMBAH SG. LIPIS telah ada BANGSAWAN MELAYU yang telah mengasaskan PETEMPATAN MELAYU bercorak "KEKELUARGAAN" seperti di SELINSING (ULU JELAI), SEMPUT (SG. TANUM), KG. MELAKA (KECAU), BAMA(RELONG), PADANG TENGKU (PADANG TENGKU), YONG BELIK (MUKIM LIPIS), KG. PAGAR (PENJOM), JERAM BESU (BENTA), dan KG. BUDU (BENTA). Petempatan ini bukan sahaja berhampiran dengan sungai dan tanah yang subur, tetapi sebahagian tempat ini amat kaya dengan hasil bumi seperti "EMAS". Di SELINSING, SERAU, KECAU, PENJOM, dan BUDU pada zaman dahulukalanya, "EMAS" dikatakan dapat dilihat dipermukaan tanah atau pasir. Hatta, hingga sekarang pun, "SELINSING GOLD-MINE" dan "PENJOM GOLD-MINE" meskipun pemiliknya silih-berganti, tetapi lombing emas ini masih beroperasi, dan menjadi sumber pendapatan Negeri Pahang.

Secara umum, beberapa sumber menunjukkan bahawa BANGSAWAN MELAYU yang mengasaskan PETEMPATAN MELAYU di LEMBAH SG. JELAI dan LEMBAH SG. LIPIS ini terdiri daripada BANGSAWAN MELAYU MELAKA, BANGSAWAN MELAYU PERAK dan BANGSAWAN MELAYU MINANGKABAU. 


WAKIL MUTLAK RAJA PAHANG DI ULU PAHANG
Pelantikan ORANG BESAR BEREMPAT PAHANG bagi SULTAN ABDUL GHAFUR MUHIYUDDIN SHAH amat signifikan di awal pemerintahannya (1592), terutama bagi membendung kebanjiran orang-orang Minangkabau yang masuk ke Pahang, dan ketidakupayaan baginda untuk menstabilkan gelombang politik, dan kesukaran mentadbir Negeri Pahang yang sangat luas.

Justeru, bermula era pemerintahan Sultan Abdul Ghafur Muhiyuddin Shah (Sultan Pahang XII - zuriat langsung Raja Melaka) - HILIR PAHANG berada di bawah autoriti Sultan Pahang yang berpusat di Kuala Pahang (Pekan), yakni SULTAN ABDUL GHAFUR MUHIYUDDIN SHAH, manakala ULU PAHANG berada di bawah autoriti SERI MAHARAJA PERBA@MAHARAJA PERBA yang juga menjadi "WAKIL MUTLAK" Baginda Sultan Pahang.

Inilah asalnya "hubungan diraja" antara RAJA PAHANG-SERI MAHARAJA PERBA. Hubungan ini berterusan di abad-abad kemudiannya hingga sekarang (Abad ke-16-21M) meskipun ada beberapa kes salah faham yang terpencil berlaku dalam perjalanan sejarah. Meskipun begitu, dalam kerangka pemerintahan negeri Pahang sejak perhubungan itu bermula, SERI MAHARAJA PERBA@MAHARAJA PERBA@ORANG KAYA INDERA MAHARAJA PERBA JELAI@TOK RAJA tetap bertaraf ORANG BESAR BEREMPAT PAHANG yang UTAMA. 

Di zaman tradisional (Era PraBritish), SERI MAHARAJA PERBA dianggap oleh masyarakat tempatan dalam Wilayah Pemerintahannnya sebagai "RAJA" - di ULU PAHANG sebab mereka perlu patuh kepada ORANG BESAR JELAI itu seperti mereka patuh kepada Protokol Diraja. Paling tidak, INSTITUSI SERI MAHARAJA PERBA di Ulu pahang mempunyai "Pengikut Setia" terdiri daripada kaum kerabat dan para pahlawan berjumlah 100 orang pada setiap masa. Benteng Pertahanan Jelai ini bukan sahaja berfungsi mempertahankan ancaman dalaman dan luaran, tetapi juga untuk memberi bantuan dan perlindungan keapada Raja Pahang apabila diperlukan. 

Justeru, hubungan diraja SERI MAHARAJA PERBA@TOK RAJA dan RAJA PAHANG telah berlangsung sejak dahulukala lagi hatta hingga sekarang. Hubungan mereka ini adalah hubungan sejarah yang panjang, dan mereka sebenarnya boleh diangkat sebagai PENGASAS POLITIK TRADISIONAL PAHANG. Hal ini disebabkan SERI MAHARAJA PERBA@MAHARAJA PERBA menjadi rujukan utama PEMBESAR PAHANG, hatta RAJA PAHANG sekalipun memerlukan nasihat beliau dalam membuat keputusan politik. Dalam era British di Pahang, British melihat SERI MAHARAJA PERBA@MAHARAJA PERBA@ORANG KAYA INDERA MAHARAJA PERBA JELAI, orang yang paling penting dan utama untuk diperlemahkan, dan kemudiannya jika ini berjaya, maka SULTAN dan PEMERINTAH PAHANG ketika itu lebih mudah diuruskan.

SERI MAHARAJA PERBA I (1592-1638M)
Jawatan SERI MAHARAJA PERBA mula diinstitusikan pada tahun 1592 sebaik sahaja SULTAN ABDUL GHAFUR MUHIYUDDIN SHAH mewujudkan jawatan tersebut. Di ULU PAHANG, khasnya di LEMBAH JELAI, elit tradisional yang kemudiannya disebut sebagai SERI MAHARAJA PERBA I ini sudah memerintah dan mentadbir Ulu Pahang atas kapasiti seorang "PENGHULU" (KETUA PUAK) bergelar DATO'. Kedatangan SERI MAHARAJA PERBA I bergelar Dato' itu dipercayai tarikhnya lebih awal, tetapi ia dipercayai berlaku sewaktu SULTAN ALI JALLA ABDUL JALIL II (Sultan Johor-Riau V - Raja Agong) memerintah EMPAYAR-JOHOR-RIAU, termasuk Pahang, dan sewaktu SULTAN ABDUL KADIR(Sultan Pahang X, 1580-1590M) memerintah Pahang. Ketika itu, LEMBAH JELAI masih di bawah autoriti SULTAN JOHOR-RIAU, dan bukan di bawah autoriti SULTAN PAHANG. Sultan Abdul Kadir meskipun sebagai Sultan Pahang, tetapi autoritinya terhad kepada sekitar Kota Raja di Pekan, dan Hilir Pahang (sepanjang Sg. Pahang, tidak termasuk Sg. Jelai). Pelantikan sebagai PENGHULU secara langsung oleh SULTAN JOHOR-RIAU V itu terhadap SERI MAHARAJA PERBA I di Jelai memberi autoriti kepada beliau "memerintah" dan "mentadbir" kawasan ULU PAHANG, terutama LEMBAH JELAI yang kaya dengan "khazanah rimba", "khazanah sungai", dan "emas" itu secara MUTLAK.

Dengan keizinan SULTAN JOHOR-RIAU, SERI MAHARAJA PERBA I dikatakan datang dari MINANGKABAU bersama keluarganya 4 bersaudara - 3 lelaki dan seorang perempuan, serta beberapa keluarga SUKU MINANGKABAU ke JOHOR, dan kemudian telah memasuki LEMBAH JELAI melalui ULU MUAR, PENARIKAN, SG. BERA, TG. LINDUNG (Kuala Tembeling), lalu menyusur SG. JELAI menghala ke ULU JELAI dengan syarat beliau hendaklah menyerahkan UFTI dalam bentuk "JONGKONG EMAS" setiap tahun ke ISTANA JOHOR, dan dan ikatan perjanjian ini hendaklah berlaku secara tradisi selama-lamanya antara DATO' PENGHULU@ SERI MAHARAJA PERBA I, dan WARIS GANTI dengan SULTAN JOHOR-RIAU..

Diperkirakan bahawa pelantikan SERI MAHARAJA PERBA I sebagai ORANG BESAR EMPAT PAHANG itu dapat dijustifikasikan kerana pada waktu itu SULTAN ABDUL GHAFUR MUHIYUDDIN SHAH lebih menyukai ORANG MELAYU MINANGKABAU sebagai "HEAD-MAN" bagi tujuan mengawal kebanjiran ORANG MINANGKABAU memasuki PAHANG lewat penghujung abad Ke-16M. Sebagai elit tradisional berketurunan "BANGSAWAN MINANGKABAU", dan "WAKIL MUTLAK' Sultan Pahang, SERI MAHARAJA PERBA I@MAHARAJA PERBA menggunakan gaya gelaran"ENGKU" (SEMI-ROYAL) bagi dirinya, dan hubungan antara beliau dan rakyat jelata dibatasi oleh protokol mirip adat-istiadat diraja di mana rakyat jelata perlu "MENJUNJUNG DULI" (lebih ringkas) apabila mereka mengadap ORANG BESAR JELAI ini. Protokol "menjunjung duli" ini dipercayai bermula sejak SERI MAHARAJA PERBA I hingga kepada DATO' MAHARAJA PERBA JELAI WAN MUHAMMAD BIN DATO' WAN IDRIS (OKIMPJ KE-6).

ORANG BESAR JELAI ini juga mempunyai beberapa ALAT KEBESARAN UTAMA yang menggambarkan kedudukannya sebagai ORANG KAYA dan PEMBESAR UTAMA PAHANG seperti :


ALAT KEBESARAN UTAMA OKIMPJ

RAJA ULU PAHANG ini pada zaman tradisional mempunyai beberapa alat kebesaran seperti berikut :
BENDERA SERI MAHARAJA PERBA@ORANG KAYA INDERA MAHARAJA PERBA JELAI
FOTO 1 :
BENDERA HITAM BERMOTIF BURUNG MERPATI
SEBILAH KERIS 
TIGA PUCUK MERIAM

Sejak dari asal lagi, SERI MAHARAJA PERBA@MAHARAJA PERBA mempunyai WILAYAH PEMERINTAHAN dan PENTADBIRAN yang cukup luas : bermula dari TG. LINDUNG (JERANTUT) menyusur LEMBAH SG. JELAI kiri kanan mudik hingga ke ULU JELAI, dan anak-anak sungai yang bersempadanan dengan PERAK dan KELANTAN dengan mengecualikan LEMBAH SG. LIPIS dan LEMBAH SG. TEMBELING. .

Meskipun SERI MAHARAJA PERBA I terikat dengan PROTOKOL DIRAJA JOHOR RIAU, tetapi dalam waktu yang sama beliau perlu juga mengadap SULTAN ABDUL KADIR di akhir pemerintahannya (1590M), dan berlanjutan ke era SULTAN AHMAD (Sultan Pahang XI, 1590-1591M), dan akhirnya ke era SULTAN ABDUL GHAFUR MUHIYUDDIN SHAH (Sultan Pahang XII, 1592-1614M) di PEKAN (PAHANG) untuk mengemukakan persembahan dan menjunjung duli.

Bagi memperkukuhkan pemerintahan dan pentadbiran negeri, SULTAN ABDUL GHAFUR MUHIYUDDIN SHAH telah memperkenalkan KANUN PAHANG yang mana tanggungjawab ORANG BESAR-ORANG BESAR dan RAKYAT JELATA termaktub dengan jelas. Menurut KANUN PAHANG, selain mesti patuh kepada ALLAH swt, tanggungjawab ORANG BESAR EMPAT PAHANG perlu MEMATUHI DAN MENYEMPURNAKAN TITAH PERINTAH SULTAN.

SERI MAHARAJA PERBA 1@MAHARAJA PERBA di JELAI ini bukan sahaja terpaksa akur kepada SULTAN JOHOR-RIAU yang menjadi RAJA AGONG EMPAYAR JOHOR-RIAU ketika itu, tetapi dalam waktu yang sama beliau perlu menyusuri SG. JELAI dari LEMBAH JELAI menghilir SG. PAHANG dengan "PERAHU KAJANG MAGONG" (PERAHU BESAR) dengan menggunakan khidmat rakyat-jelata kampung demi kampung sepanjang SG. JELAI, dan kemudiannya sepanjang SG. PAHANG sambil memukul GENDANG TOK RAJA untuk mengadap SULTAN ABDUL GHAFUR MUHIYUDDIN SHAH (SULTAN PAHANG XII) di PEKAN. Budaya menghilir dan mudik sungai ini berlaku sejak zaman berzaman bermula daripada SERI MAHARAJA PERBA I@MAHARAJA PERBA sehingga ke zaman DATO' MAHARAJA PERBA JELAI WAN MUHAMMAD DATO' WAN IDRIS (OKIMPJ kE-6). Hal ini disebabkan SG. PAHANG dan SG JELAI merupakan LEBUHRAYA UTAMA di zaman tradisional hingga ke era praBritish (1882M).

Jadi, waktu itu (1592-1614M), SERI MAHARAJA PERBA@MAHARAJA PERBA mempunyai autoriti memerintah ULU PAHANG sekaligus "WAKIL MUTLAK SULTAN PAHANG", manakala SULTAN ABDUL GHAFUR MUHIYUDDIN SHAH mempunyai autoriti memerintah HILIR PAHANG. Itulah riwayat yang seadanya bagi menstabilkan politik Pahang dalam era itu.

Senarai nama Orang Kaya Indera Maharaja Perba Jelai dari 1592 hingga 2013:

SERI MAHARAJA PERBA I (1592-1638M)

SERI MAHARAJA PERBA II 
MAHARAJA DALAM@RAJA MUDA @ WAN MUHAMMAD (1663-1688M)

SERI MAHARAJA PERBA III 
DATO' (ENGKU) WAN ISMAIL@WAN SARAH (1688-1699M)

SERI MAHARAJA PERBA IV
DATO' (ENGKU) WAN MUHAMMAD DATO' (ENGKU) WAN ISMAIL (1699-1797M)

ORANG KAYA INDERA MAHARAJA PERBA JELAI V
DATO' (ENGKU) WAN IDRIS DATO' (ENGKU) WAN MUHAMMAD (1797-1882M)

ORANG KAYA INDERA MAHARAJA PERBA JELAI VI
DATO' (ENGKU) WAN MUHAMMAD DATO' (ENGKU) WAN IDRIS (1882-1919M)

ORANG KAYA INDERA MAHARAJA PERBA JELAI VII
DATO' (ENGKU) WAN CHIK DATO' (ENGKU) WAN MUHAMMAD (1919M)

ORANG KAYA INDERA MAHARAJA PERBA JELAI VIII
DATO' (ENGKU) WAN TANJUNG DATO' (ENGKU) WAN MUHAMMAD (1919-1935M)

ORANG KAYA INDERA MAHARAJA PERBA JELAI IX
DATO' (ENGKU) WAN ALI DATO' (ENGKU) WAN CHIK (1935-1957M)

ORANG KAYA INDERA MAHARAJA PERBA JELAI X
DATO' (ENGKU) WAN IBRAHIM DATO' (ENGKU) WAN TANJUNG (1957-1991M)

ORANG KAYA INDERA MAHARAJA PERBA JELAI XI
DATO' (ENGKU) WAN BADIUZZAMAN DATO' (ENGKU) WAN ALI (1991-2003M)

ORANG KAYA INDERA (MAHARAJA) PERBA JELAI XII
DATO' (ENGKU) WAN ABDUL RAHMAN DATO' (ENGKU) WAN IBRAHIM (2008 HINGGA SEKARANG)

18 comments:

Che Ngah said...


Salam WZWH.

Terima kasih di atas posting mengenai sejarah institusi Maharaja Perba Jelai @ Tok Raja. Ramai orang khususnya generasi Muda hari ni yg tak tahu tentang sejarah gemilang jawatan Tok Raja dan betapa besarnya peranan yg dimainkan oleh Tok Raja dalam menaikkan Tun Ahmad ke atas takhta negeri Pahang.

Rasa sedih juga bila perkataan 'Maharaja' itu ditarik gelaran penuh Tok Raja. Sepatutnya gelaran penuh yg asal tu dikekalkan kerana ianya ialah suatu gelaran purba yg sangat bermakna dan bersejarah, mengingatkan kita bahawa suatu masa dahulu Tok Raja bukan hanya seorang pembesar biasa, tapi bertaraf 'semi-royal', 'Raja Di Hulu Pahang' bak kata Clifford.
Harapnya kerajaan negeri dapat pulang balik gelaran ini pada Tok Raja. Wassalam.

Wan Zamzuri Wan Hasenan said...

Salam Che Ngah,
You're welcome...
WZWH kan blog Pahang..so kena posting sejarah kadang2. Next posting kalau ada masa WZWH akan post Sejarah Orang Kaya Indera Syahbandar pulak. Ini jalur Tun Razak dan DS Najib.

Anonymous said...

wakil british is wakil british... money, money, money.. tak payah pusing fakta sejarah... keluarga di raja tiada apa yg nak di banggakan...

kelemahan raja-raja dahulu adalah iktibar generasi muda.. Allah akan angkat orang beragama..

tiada apa yng nak di banggaka dengan SEJARAH HITAM... lagi di paparkan lagi cerah mata orbg muda tentang KOBODOHAN< KETAMAKAN DAN KEJAHILAN mereka terdahulu..

wakil british is wakil british... money, money, money.. tak payah pusing fakta sejarah... keluarga di raja tiada apa yg nak di banggakan...

usin gampang said...

anon tak mengenang budi!!!

kalau tak kerana baiah diraja kau masih lagi agama hindu seperti di bali.melayu tapi hindu!

baiah diraja jangan derhaka,rakyat susah raja tolong,raja susah rakyat tolong!
kerana baiah inilah seluruh rakyat melaka masuk islam kerana taatkan rajanya.begitu juga negeri lain bila raja masuk islam semua rakyat ikut sekali.sah lah kau ni maniam vanikavasagam!!!

Anonymous said...

Anon October 11, 2013 at 12:50 PM ialah contoh orang Pas yang sentiasa akan blame apa saja yang orang buat, diri sendiri takde buat apa2 juga. Memang Allah akan angkat orang beragama tapi engkau perangai macam orang tak ada agama.

Anonymous said...

Bagus cerita tu...cek wan...kita kena adil dalam membentangkan bab selasilah ni...kan.. bagi golongan muda kita kena jelaskan adap ..adat..cara pemikiran...senario pada masa tu yang tak sama macam sekarang..kadang2 ada yang.disimpan dalam lipatan pun dibuka kembali.....yg muda tak memahami...bertapa penringnya sejarah ...kepada dunia masa ni...

Oneumiey said...

Apa pon...aku banghe jd wakil keturunan wan....

Oneumiey said...

Apa pon...aku banghe jd wakil keturunan wan....

Unknown said...

salam, nak tanya knapa slepas mninggalnya tok raja w.muhamad, gelaran tok raja brpindah randah?? kturunan w.cik ke w.tanjung, bgitulah kitaranye,adakah sbb pda msa tu british hnya mahukan umur melebihi 18thn ke atas??

Anonymous said...

nape kg2 di belah ilir kuale tahan hingga ke ferry ,dan sekitarnye tak ada pun aktiviti sejarah di war2kan se takat ini....mase2 dulu lum ade ke kg2 yg ujud di senon


Unknown said...

wzwh...saye ni wat tesis mengenai tarian pelanduk negeri pahang..tapi nak diselitkan sedikit mgenai sejarh asal kg bukit betong..sumber penulisan diblog ni ade bersumberkan buku PAHANG DULU DAN KINI ke???author norizat salet

Warisan Perba said...

Salam Saudara Mustakim - sebagai rujukan silang - anda boleh layari blog : psmkawasanlipis.blogspot.com - mungkin ada sesuatu yang anda boleh temui sebagai bahan kajian anda - walluhalam.

Warisan Perba said...

Salam Dato' Zamzuri. Syabas kerana Dato' banyak menulis tentang hal-ehwal NEGERI PAHANG. Sebagai pemikir muda, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan. Pensejarahan zaman silam itu bukan apa-apa, tetapi perlu dinukilkan dalam sejarah meskipun pada masa ini sudah berubah.

Misalnya, gelaran ORANG KAYA INDERA MAHARAJA PERBA JELAI itu satu gelaran ORANG BESAR EMPAT yg memang wujud di zaman tradisional, maka konteksnya tentulah di zaman itu sahaja sehingga ia berubah.

Boleh sahaja jika masih ingin menggunakan seperti ini : ORANG KAYA INDERA (MAHARAJA) PERBA JELAI.

Wassalam - Wallahualam

Unknown said...

saya ingin bertanya berkenaan perjanjian datuk muda mat akhir dengan sultan pahang tentang takluk jajah mukim gua.

Wan Mohd Syahril said...

Terima kasih.ambo suka baca sejarah ni.pada yg nk menghina,mengeji,biarlah.abaikanlah
Cuma nak tanyo,benarlah diberitakan bahawa Dato' Maharaja Perba Jelai masih hidup

Awang t. said...

Macam mana nak tahu lebih lanjut pasal keturunan ni.. asal kg ibu kg sama(setakat tu je tahu..)ayah kg terap,ulu budu (sampai situ je...cuma tahu nama moyang hj jawi)ada yg boleh bagtahu ke

مڬت سري راما said...

Assalam tuan, boleh saya dapatkan sumber salasilah tu? saya ada buat salasilah dalam artikel OKIPJ di Wikipedia, kalau ada sumber rujukan bagus untuk kukuhkan artikel tu, terima kasih

Anonymous said...

Simon Low Kok Meng ialah Datuk Yip Kum Fook adik ipar dan CID, kerana membawa maklumat berita kepada keluarga datuk Yip, kena berhati-hati dengan mereka, selalu mendatangkan masalah kepada orang kepong dan Taman Desa Jaya, Kepong, sekarang ramai yang tahu tentang apa yang mereka lakukan

Semua perkara yang mereka lakukan seperti membakar Kuil Hindu (Taman Daya) dan mengeluarkan sami-sami Buddha dari Samnak Sambodhi atau kuil Buddha di Taman Desa jaya, kepong...juga MCA runtuh kerana mereka juga, mereka mendapat kuasa untuk mendapatkan wang dan untuk mereka berniaga

Cina, India, Melayu dan lain-lain perlu berhati-hati yang tinggal di Kepong, kerana golongan ini boleh melakukan sesuatu kepada semua orang. Datuk Yip Kum Fook ialah seorang peguam (YIP KUM FOOK & ASSOCIATES) No 2A & 2B, Tingkat 2, Jalan 53, Desa Jaya Kepong, 52100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan... tetapi ada orang atau kawan-kawannya berkata, Datuk Yip Kum Fook bukan peguam sebenar, kerana Datuk Yip membeli sijil dari beberapa institut undang-undang di UK sahaja

Kami berharap kini presiden Malaysia (Datuk Seri Anwar) akan menyemak Datuk Yip Kum Fook kerana banyak komen dan posting di internet, dan ramai orang mengesyaki melakukan projek haram dan kesilapan undang-undang di Malaysia

Perkongsian dan siaran oleh Encik Chong dan keluarga, Kepong

Thank you very much to Mr. Chong for the announcement that always causes problems in Taman Desa Jaya, Kepong, We have had Hindus in Desa Jaya for a long time, many years to find those who burned our Temple in Taman Daya, Kepong .....
SRI MAHA MARUTHUVA KALIYAMMAN TAMAN DESA, KUALA LUMPUR

Bolehkah Raja Raja Melayu Survive?

Sejak 200 tahun dulu hampir 80 sistem monarki yang ada dalam dunia ini runtuh. Penyebab utama keruntuhan sistem mon...