Friday, October 22, 2010

Darjah Kebesaran Dan Pingat-Pingat Pahang
DARJAH KEBESARAN MAHKOTA PAHANG YANG AMAT MULIA
Darjah ini hendaklah mempunyai empat peringkat iaitu:
• i. Peringkat Pertama - Sri Indera Mahkota Pahang (S.I.M.P.)
• ii. Peringkat Kedua - Darjah Indera Mahkota Pahang (D.I.M.P.)
• iii. Peringkat Ketiga - Setia Mahkota Pahang (S.M.P.)
• iv. Peringkat Keempat - Ahli Mahkota Pahang (A.M.P.)
Kelayakan
Orang- orang yang boleh memasuki mana-mana Peringkat Darjah Kebesaran ini hendaklah daripada lelaki atau perempuan yang telah memberi atau yang memberi perkhidmatan terpuji kepada negeri.
Ahli-ahli Kehormat
Orang-orang dari luar negeri yang difikirkan patut oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan untuk dianugerahkan kehormatan untuk dipilih memasuki Darjah Kebesaran ini akan diberi gelaran Sri Indera Mahkota Pahang Kehormat atau Darjah Indera Mahkota Pahang Kehormat atau Setia Mahkota Pahang Kehormat atau Ahli Mahkota Pahang Kehormat mengikut penganugerahannya.
Penggunaan Huruf- huruf Ringkas
Barang siapa yang telah dianugerahkan Darjah Kebesaran Yang Amat Mulia ini boleh menggunakan huruf- huruf S.I.M.P., D.I.M.P., S.M.P., A.M.P., selepas nama mereka pada tiap- tiap masa.
Cop Mohor
Cop Mohor Darjah Kebesaran ini hendaklah bercorak seperti Lencana Sri Indera Mahkota Pahang Yang Amat Mulia.
PERINGKAT KEEMPAT
AHLI MAHKOTA PAHANG (A.M.P.)

Darjah Kebesaran A.M.P (Lelaki & Perempuan) 


Darjah Kebesaran Peringkat Keempat ini diwujudkan supaya pengurniaannya secocok dengan taraf dan kedudukan penerima.  Kedudukan Bintang ini adalah di antara Bintang A.A.P dan Pingat P.K.C.  Pada Kebiasaannya Bintang A.M.P. dikurniakan kepada Pegawai Kerjaan Gred N41 sama ada dalam Perkhidmatan Kerajaan, Badan-Badan Berkanun atau Penguasa-Penguasa Tempatan atau kepada sesiapa sahaja yang difikirkan layak menerimanya oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan dengan nasihat Menteri Besar Pahang.
Lencana
Lencana Darjah Kebesaran ini berukuran 2 inci hendaklah serupa dengan Lencana bagi Darjah Kebesaran Peringkat Ketiga.
Gelaran Pemakaian
Tiada gelaran dipakaikan sebelum nama ahli-ahli yang dianugerahkan Darjah Kebersaran ini.

No comments:

Bolehkah Raja Raja Melayu Survive?

Sejak 200 tahun dulu hampir 80 sistem monarki yang ada dalam dunia ini runtuh. Penyebab utama keruntuhan sistem mon...