Fenomena Sekolah Kurang Murid Di Ulu Tembeling Apa Penyelesaian?Aerial view tipikal sebuah sekolah rendah di Ulu Tembeling. Background bukit bukau yang menghijau dengan hutan yang kaya dengan flora dan fauna, udara segar yang membekalkan oksigen gred A adalah persekitaran yang kondusif bagi melahirkan murid-murid yang kreatif, inovatif dan cemerlang.

Kerajaan menyediakan infrastruktur pendidikan yang terbaik. kalau diperhatikan bangunan sekolah rendah ini seperti kolej layaknya dengan kawasan sekolah dan padang yang luas. Foto di atas adalah SK Gusai.

Di Ulu Tembeling terdapat 5 sekolah rendah, tiada sekolah menengah. Sekolah menengah yang terdekat di Kuala Tahan. Fenomena yang melanda sekolah rendah di Ulu Tembeling ialah semua sekolah ini berstatus Sekolah Kurang Murid (SKM).

KPM mendefinasikan SKM ialah sekolah yang enrolmennya kurang daripada 150 murid. Fenomena ini berlaku biasanya di pedalaman, luar bandar dan tempat yang layu aktiviti industrinya.

Bolehlah dikatakan SKM ialah indikator petunjuk bahawa sesuatu tempat itu menurun pertumbuhan ekonomi atau ekonomi sudah mahu layu dan mati.

Sehingga tahun 2016, terdapat 2,260 (30%) sekolah rendah yang dikategorikan sebagai Sekolah Kurang Murid, iaitu sekolah yang enrolmennya kurang daripada 150 orang. Hampir 90 peratus Sekolah Kurang Murid ini berada dalam keadaan daif dan menghadapi masalah kekurangan peruntukan, kemudahan dan guru terlatih.

Enrolment SK Gusai Ulu Tembeling pada 2016 adalah seramai 15 murid yang boleh dipecahkan seperti berikut:

Tahun 1:1
Tahun 2:4
Tahun 3:1
Tahun 4:2
Tahun 5:2
Tahun 6:5
Total: 15 orang.

Bilangan murid hampir sama ramai dengan guru yang berjumlah 13 orang!

Di seluruh daerah Jerantut bagi enrolmen 2016 terdapat 11,006 murid dan 1,164 bilangan guru.

Boleh dikatakan lagi 4 sekolah rendah SK Kg Bantal UT, SK Mat Daling, SK Kuala Sat dan SK Pagi adalah berstatus SKM walau lebih ramai lagi dari SK Gusai.

Sudah tentu fenomena ini begitu membimbangkan WZWH. Posting kali ini WZWH mahu mengutarakan isu ini dan apa penyelesaiannya?

 • Norma perjawatan sedia ada tidak bersesuaian dengan keperluan Sekolah Kurang Murid seperti ketiadaan perjawatan guru pemulihan. 
 • Penempatan guru di Sekolah Kurang Murid sukar dilakukan kerana kebanyakannya berada jauh dipedalaman. 
 • Mengamalkan pengajaran kelas bercantum.

STRATEGI PELAKSANAAN SKM 

Membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar menyediakan:

 • Bekalan elektrik 24 jam ke sekolah pedalaman.
 • Merintis penggunaan solar hybrid.
 • Merintis penggunaan empangan mini.
 • Menyediakan bekalan air ke sekolah.
 • Menyediakan kemudahan internet.
 • Menambah baik Sekolah Kurang Murid.
 • Menilai pelaksanaan Sekolah Pusat bagi tujuan peluasan. 
 • Mewujudkan norma baru untuk guru di Sekolah Kurang Murid.

Cara untuk mengatasi kekurangan SKM dalam aspek-aspek antara lain 

 • Sumber manusia. 
 • Kemudahan asas.
 • Buku.
 • Sumber rujukan. 

Empat perkara utama yang menjadi asas kepada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah:

 • Perkongsian dalam aspek kemudahan fizikal.
 • Sumber manusia. 
 • bahan dan peralatan. 
 • dan bahan rujukan.

Perkongsian yang terstruktur membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran lebih sempurna.

Sumber-sumber sesebuah organisasi seperti sumber kewangan, peralatan komputer dan kemudahan-kemudahan lain mempunyai pertalian yang rapat dalam menentukan standard dan pencapaian sesebuah sekolah dalam akademik mahupun kokurikulum .

Namun sekolah masih mempunyai kemudahan seperti kemudahan komputer, alat bantu mengajar dan perpustakaan sekolah bagi membantu para murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka.

Salah satu sifat penting yang perlu ada pada seseorang guru ialah menimbulkan minat pelajar terhadap pengajarannya. Guru sepatutnya dapat membimbing untuk menggerakkan pelajarnya untuk belajar, membantu pelajar membina sikap yang positif, memperbaiki teknik mengajar dan memperbaiki diri terhadap mutu pengajaran mereka.

Akhir sekali apa penyelesaian fenomena Sekolah Kurang Murid di Ulu Tembeling?

Bagaimana mahu menjadikan Sekolah Kurang Murid kepada Sekolah Ramai Murid?

Pembinaan infrastruktur, berbagai kemudahan, sumber-sumber ekonomi perlu bagi menarik ramai orang Ulu Tembeling kembali balik ke kampung.

Jika ekonomi dan sosial Ulu Tembeling lebih mundur dibimbangi semua sekolah rendah ini akan ditutup kerana murid makin berkurangan.

Walaupun 6 jambatan diluluskan dalam pakej Projek Jalan Ulu Tembeling Fasa 2 bernilai RM280 juta namun untuk memangkin pertumbuhan ekonomi dan sosial Ulu Tembeling beberapa jambatan "inter kampung' perlu dibina.

WZWH nampak 3 jambatan perlu dibina menghubungi beberapa kampung tradisional Ulu Tembeling seperti Kampung Bantal, Kampung Gusai, dan Kampung Bukit Mat Daling.

Tambahan pembinaan 3 jambatan dan jalan ke Kg Bukit Mat Daling memerlukan peruntukan RM151 juta.

Transformasi penyusunan semula kampung-kampung tradisional Ulu Tembeling bukan saja melibatkan pembinaan infrastruktur, kemudahan public amenities, perumahan tapi juga punca ekonomi.

Perladangan getah dan kelapa sawit dari kumpulan Felda dan Yayasan Pahang Plantation adalah melibatkan hampir 50,000 ekar mampu menyediakan keperluan ekonomi kepada penduduk Ulu Tembeling.

Selain pertumbuhan ekonomi adalah penting juga perkembangan sosial yang diharap generasi orang muda Ulu Tembeling mempunyai pekerjaan di kampung. 

Penduduk perlu ditambah di Ulu Tembeling. Kemunduran dan peluang ekonomi yang kecil membuatkan ramai penduduk berhijrah ke tempat lain.

Tanah seluas 26,000 ekar telah diambil bagi tanaman getah yang melibatkan 5 kampung utama di Ulu Tembeling termasuk Kg Mat Daling.

Sebahagian dari tanah 26,000 ekar di Ulu Tembeling yang diambil oleh kerajaan negeri Pahang bagi tujuan agensi seperti Felcra dan Anak Syarikat Yayasan Pahang bagi tujuan penanaman getah.

Ladang getah Felcra dan Anak Syarikat Yayasan Pahang itu boleh memberi kebaikan kepada kepentingan penduduk Ulu Tembeling. Selain dari saham Felcra kepada peserta yang eksklusif hanya kepada penduduk Ulu Tembeling, ladang getah Anak Syarikat Yayasan Pahang telah dijanjikan oleh MB Pahang untuk diberi 30% keuntungan kembali kepada penduduk Ulu Tembeling.

Peluang pekerjaan, impak ekonomi, pembinaan infrastruktur boleh memberi kemudahan.

Ditambah lagi ladang gaharu seluas 12,000 ekar lagi boleh membantu dan menyenangkan ekonomi penduduk Ulu Tembeling.

Berkenaan dengan Projek Jalanraya Ulu Tembeling Fasa 1 dari Kg Tuit ke Kg Pagi telah dsiapkan pada hujung Ogos 2015.

Bagi Pakej 2 pula, kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak RM280 juta untuk pelaksanaannya. Skop kerja bagi Pakej 2 bermula dari penghujung Pakej 1 di Kg Pagi sehingga ke persimpangan Kg Bantal Seberang sejauh 32km. Pakej ini juga melibatkan penambahbaikan 4 jambatan sedia ada.

Pakej ini juga melibatkan kerja-kerja menaiktaraf jalan dalaman Kg Pagi sepanjang 5km yang mana bahagian ini telah dilaksanakan ke tahap R2 didalam Pakej 1. Bagi membolehkan laluan ini menjadi laluan utama, KKLW telah dipersetuju bahawa jalan dalaman ini dinaiktaraf ke R3 dan menjadikannya sebahagian daripada laluan utama.

Pakej 2 ini telah ditawar kepada Kontraktor yang sama dengan Pakej 1 dengan kos RM280 juta dengan masa pembinaan 36 bulan. Projek ini telah pun bermula pada 16 May 2014. Oleh sebab proses kelulusan kerja pembalakan memakan masa setahun maka projek ini dijangka siap pada 16 May 2018.

Buat masa ini kerja-kerja pembersihan tapak sedang rancak dijalankan dan kerja-kerja tanah sudah bermula dan keseluruhan kemajuan semasa disekitar 20%.

Bagi Pakej 3 pula, ia merupakan penyudah kepada keseluruhan projek. Pakej ini ditangguhkan pelaksanaannya akibat daripada kekangan peruntukan tambahan yang diperlukan sebanyak RM151 juta. 

Pakej ini melibatkan beberapa jalan antaranya:

 • Dari Kg Bantal Seberang ke Kg Gusai 5km
 • Kg Pagi By Pass 7km
 • Jalan kampung dari Kg Bantal Seberang ke Kg Mat Daling 13km
 • Jalan Kg Kuala Sat 5km
 • Sebuah jambatan di Sg Tembeling menghubung Kg Bantal dengan Kg Mat Daling sepanjang 220m
 • Sebuah jambatan di Sg Sepia di Kg Gusai sepanjang 85m
 • Membina 6 jambatan pendek merentasi Sg Semena, Sg Rek, Sg Kembir, Sg Semena-Main, Sg Bubut, dan Sg Betung 

Seterusnya memang wajar Projek Jalanraya Fasa 3 terus disambung dari Kg Mat Daling ke Kg Pasir Raja Terengganu.

WZWH percaya Ulu Tembeling sebagai hub ladang gaharu dan Kg Pasir Raja Terengganu sebagai hub ladang herba yang berjumlah berbilion ringgit akan memantaskan dan mempercepatkan lagi projek jalanraya ini dalam perlaksanaan ECER.

Tanah-tanah di Ulu Tembeling akan menjadi lebih mahal dan lebih strategik nanti bila rangkaian jalanraya ini siap sampai ke Terengganu. Sistem jalanraya ini yang lebih jimat masa dan lebih dekat akan membuatkan ramai orang akan menggunakan jalanraya ini dan pertumbuhan ekonomi pesat membangun.

Comments

Popular posts from this blog

Badak Pahang Terakhir

Boleh Drive Hanya 35 Minit Dari Kg Mat Daling ke Terengganu Bila Siap Fasa 3

Protokol Gelaran Dato' Pahang