Kebangkitan Politik Mongol


Genghis Khan.

The Rise and Fall of the Mongol Empire (1206-1368)Genghis Khan 
Ogedei Khan
Möngke Khan
Batu Khan
Kublai Khan
Guyuk Khan
Hulagu Khan
Ariq Böke
Zhenjin
Dorji Khan
Khutugh Beki Khan
Tsever Khan
Temur Khan
Ghazan
Ozbeg

Comments

Anonymous said…
Dahsyat.

Popular posts from this blog

Asal Usul Raja-Raja Melayu Nusantara

Legenda Kota Gelanggi Yang Menjadi Rebutan Ramai Raja-Raja Asia

Siapa Raja Mendeliar Dan Si Kitol Keling Khianati Malaysia?