Saturday, May 28, 2011

Pembangunan Ekonomi Kampung Parlimen Jerantut

Blog Parlimen 81 baca sini berpendapat pertembungan antara UMNO/BN dan Pakatan Rakyat tidak akan menguntungkan masyarakat kampung tradisional . Masyarakat tradisional hanya dipandang sebelah mata oleh parti-parti politik.

UMNO tak akan pandang kepada undi masyakat kampung tradisional ini . Siapa yang ingin menjadi juara kepada masyarakat tradisional ini ? Nak harapkan Pakatan Rakyat mereka juga berlumba-lumba untuk merampas undi Felda , yang secara tak langsung mereka juga hanya kelihatan seperti memperjuangkan masyakat Felda sahaja .

Pembangunan ekonomi kampung perlu dirancang untuk mengimbangi ekonomi Felda yang meningkat. Di Parlimen Jerantut pembangunan ekonomi kampung boleh dipecah kepada 9 mukim secara mikro.

Sedikit fakta untuk dikaji. KDNK Daerah Jerantut ialah RM871.1 juta pada 2005. Sektor utama ialah pertanian 41% diikuti oleh sektor perkhidmatan 26%. 

Penduduk Jerantut berjumlah 86,629 pada banci 2010. Lebih 78% adalah orang Melayu. Mukim Pedah paling ramai penduduk berjumlah 27,592 manakala Mukim Hulu Tembeling paling kurang penduduk berjumlah 2,626.

Dari segi kemiskinan, di Pahang kemiskinan ditakrif berpendapatan bawah RM609 dan bawah RM392 dikira miskin tegar. Mukim Hulu Tembeling kadar kemiskinan yang tertinggi iaitu 4.94% yang mana purata pendapatan bulanan isi rumah juga terendah sebanyak RM779.

22 masalah utama yang mana ianya perlu diselesaikan bagi membantu pertumbuhan pembangunan daerah. Antara masalah-masalah yang WZWH kenalpasti adalah seperti berikut: 
 1. Sistem perhubungan dan pengangkutan jalan yang tidak menyeluruh 
 2. Pertumbuhan ekonomi yang perlahan 
 3. Kurang penyediaan infrastruktur 
 4. Fokus pembangunan yang tidak menyeluruh 
 5. Risiko banjir 
 6. Pembangunan industri pelancongan yang tidak optimum 
 7. Pembangunan antara setiap mukim tidak seimbang 
 8. Tiada kemudahsampaian yang sempurna ke kawasan yang tidak membangun 
 9. Penduduk tertumpu di Mukim Pedah dan Pulau Tawar 
 10. Perumahan terancang hanya tertumpu di kawasan tumpuan pembangunan 
 11. Kawasan tanah rendah 
 12. Kurang peluang pekerjaan 
 13. Kurang tumpuan penduduk di kawasan banjir 
 14. Bilangan perumahan menurun 
 15. Kepadatan penduduk rendah 
 16. Penawaran perniagaan melebihi permintaan 
 17. Projek pertanian terbengkalai 
 18. Kurang pasaran dan promosi produk IKS ke luar daerah Jerantut 
 19. Perhubungan antara daerah bersempadan 
 20. Kurang teknologi untuk penghasilan produk 
 21. Kurang guna tenaga mahir 
 22. Sumber yang tidak dimanfaatkan
Strategi Pembangunan Mengikut Mukim dalam Daerah Jerantut yang utama iaitu Mukim Pedah, Mukim Tembeling, Mukim Hulu Cheka dan Mukim Pulau Tawar.

Strategi pembangunan di Mukim Pedah adalah untuk memperkukuhkan Bandar Jerantut sebagai Pusat Pertumbuhan Utama khususnya bagi sektor perniagaan, perkhidmatan dan perhubungan yang utama. Cadangan pembangunan‘infill’ digalakkan di Mukim Pedah dalam mengisi kesediaan bangunan-bangunan kosong yang mempunyai fasad bangunan yang masih terpelihara. Pembangunan yang optimum adalah digalakkan di mukim ini berikutan terletaknya Bandar Jerantut sebagai Pusat Pertumbuhan Utama. Strategi pembangunan dalam menjadikan Daerah Jerantut sebagai pusat pelancongan utama juga turut disokong dengan kewujudan Taman Negara Pahang, Taman Warisan Kota Gelanggi dan Tekam Plantation Resort. Selain daripada itu, antara strategi pembangunan sokongan di Mukim Pedah adalah dengan hasil pengeluaran daripada industri-industri terancangdi mukim ini. 

Strategi pembangunan di Mukim Tembeling adalah disokong dengan kewujudan Kuala Tahan sebagai pintu masuk utama ke Taman Negara Pahang. Dengan adanya pintu masuk utama ke Taman Negara Pahang di mukim ini, ia menjadi pusat tumpuan para pelancong sama ada dari luar mahupun dalam negara. Ini dapat menyokong aktiviti perniagaan dan perkhidmatan di mana secara tidak langsung dapat menjana ekonomi di mukim ini disamping menjana ekonomi mukim berjiran seperti Mukim Pedah. Selain daripada pelancongan, aktiviti pertanian juga berpotensi dalam menjana ekonomi setempat. Jenis pertanian yang terdapat di mukim ini adalah kelapa sawit, buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman kontan. 

Mukim Hulu Cheka dicadangkan sebagai kawasan R&D utama, terutamanya bagi sektor pertanian bagi mengalakkan hasil pengeluaran pertanian. Pengekalan kawasan pertanian di mukim ini dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini dengan hasil pertanian. Selain daripada itu, kawasan perumahan juga giat dibangunkan di kawasan Damak dan Batu Balai. Ia adalah untuk menampung keperluan perumahan terancang pada masa akan datang di Damak dan Batu Balai serta mukim-mukim lain. Mukim Hulu Cheka juga akan dibangunkan dari segi aktiviti pelancongan iaitu dengan terdapatnya Pusat Perikanan Perlok dan Makam Pawang Nong. Selain itu, aktiviti pembangunan ekonomi di mukim ini juga akan disokong oleh aktiviti industri kecil sederhana seperti perusahaan daging salai. 

Strategi pembangunan utama di Mukim Pulau Tawar adalah dengan membangunkan aktiviti perniagaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kedua di Daerah Jerantut, dan sebagai pusat pelancongan yang bertaraf antarabangsa dengan adanya Taman Warisan Gua Kota Gelanggi dan Tekam Plantation Resort. Mukim Pulau Tawar juga berpotensi sebagai salah satu kawasan pertanian utama di Daerah Jerantut di mana hasil sumber pertanian di mukim ini adalah seperti kelapa sawit, getah, buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman kontan. Pertumbuhan ekonomi di mukim ini juga akan disokong dengan aktiviti industri kecil sederhana seperti perusahaan tembikar dan kraf tangan.

2 comments:

KELISA DURI said...

Betul la bro... orang kampung dia org. tak minat la....

KELISA DURI said...

Betul la bro... orang kampung dia org. tak minat la....

Bolehkah Raja Raja Melayu Survive?

Sejak 200 tahun dulu hampir 80 sistem monarki yang ada dalam dunia ini runtuh. Penyebab utama keruntuhan sistem mon...