Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) (Inggeris: Malaysian Communications and Multimedia Commission, MCMC) ialah badan penyeliaan industri komunikasi dan multimedia di Malaysia.

Ketika diasaskan, tujuan utamanya ialah untuk mengawal selia industri telekomunikasi dan multimedia berdasarkan kuasa-kuasa yang diberi menurut Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (1998) dan Akta Komunikasi dan Multimedia (1998).

Selaras dengan Akta-Akta ini, peranan SKMM ialah untuk melaksanakan dan memupuk objektif dasar kebangsaan Kerajaan Malaysia untuk sektor telekomunikasi dan multimedia. SKMM juga ditugaskan untuk menyelia rangka penyeliaan baru untuk kegiatan industri-industri telekomunikasi, penyiaran dan on-line yang semakin berkait rapat.

Objektif

Memberi nasihat dan arahan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) berkaitan penyiasatan kes, dan mengendalikan pendakwaan di Mahkamah bagi menentukan mereka yang melanggar peruntukan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 [Akta 588], Akta Tandatangan Digital 1997 [Akta 562] dan Akta Perkhidmatan Pos 1991 [Akta 465] dihukum mengikut undang-undang demi memastikan kepentingan awam dan negara terpelihara.

Fungsi-fungsi
  • Menyelia, mengkoordinasi dan memberikan arahan berkenaan kertas siasatan berkaitan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 [Akta 588], Akta Tandatangan Digital 1997 [Akta 562] dan Akta Perkhidmatan Pos 1991 [Akta 465];
  • Mengeluarkan izin pendakwaan bagi kes-kes di bawah akta-akta tersebut;
  • Mengendalikan pendakwaan bagi kes-kes di bawah akta-akta tersebut; dan
  • Memberikan sebarang maklumat dan maklum balas yang dikehendaki oleh (SKMM)

Kegiatan dalam internet tetap tertakluk kepada undang-undang: SKMM

Andaian bahawa tiada kawalan khusus terhadap laman web dan blog di internet adalah tidak tepat kerana semua kegiatan yang dilakukan melaluinya adalah tertakluk kepada undang-undang negara.


Jurucakap Jabatan Komunikasi Korporat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) berkata, terdapat pelbagai undang-undang yang boleh dikuatkuasakan bagi kesalahan yang dilakukan melalui medium itu di mana agensi penguatkuasaan berkaitan sentiasa memantau serta menguatkuasakan peraturan di bawah bidang kuasa masing-masing.

"Internet sebagai medium berkomunikasi boleh digunakan untuk pelbagai tujuan, sama ada untuk menjalankan perniagaan, memberi maklumat ataupun memberi ruang untuk para penggunanya berinteraksi antara satu sama lain.

Bagaimanapun kandungan (internet) dan kegiatan yang dilakukan melaluinya adalah tertakluk kepada undang-undang negara," katanya dalam kenyataan yang diemelkan kepada Bernama.

Laporan itu mendakwa pihak berwajib lebih cenderung untuk membuat sekatan kepada laman pornografi atau yang memaparkan isu sensitif seperti politik, kaum dan agama berbanding kebanjiran pelbagai laman web dan blog dadah di internet ketika ini.

Beliau berkata, peranan SKMM dalam perkara ini adalah untuk membantu siasatan pihak berkuasa yang berkaitan sekiranya perkara yang disiasat membabitkan penggunaan tidak wajar rangkaian termasuklah laman web, itupun sekiranya khidmat nasihat dan bantuan SKMM diperlukan.

"Dalam hal ini, bidang kuasa SKMM adalah terhad kepada apa yang diperuntukkan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang mana antara lain, Seksyen 211 melarang pemberian kandungan yang sumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk mengacau, mendera, mengugut atau mengganggu mana-mana orang," katanya.

Seperti yang sedia maklum, internet merupakan sesuatu yang mudah, pantas (walaupun selalunya lembab..) dalam mendapatkan maklumat. Walaubagaimanapun kelebihan internet itu menyebabkan banyak pihak menyalahgunakan ia untuk kepentingan peribadi. Kegiatan penipuan, peras ugut, menciplak dan banyak perbuatan lain dilakukan. Mungkin ramai yang tidak tahu bahawa SKMM merupakan agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam memastikan sektor komunikasi dan multimedia digunakan secara tepat.


Dalam artikel tersebut dinyatakan banyak laman-laman web yang telah disekat oleh SKMM laman pornografi atau yang memaparkan isu sensitif. Bukan senang nak sekat sebab ada berbillion website di internet ni.

Kalau diperhatikan ini terdapat banyak kes-kes melibatkan penipuan seperti skim cepat kaya yang berjaya ditangani oleh SKMM. Teringat zaman terlibat dengan program Studiotraffic, 4daily dan Swisscash. Pihak SKMM berjaya menangani walaupun telah ramai yang terduduk sebab melabur dalam program tersebut.

Selain itu terdapat juga blogger yang memainkan isu-isu sensitif yang dibawa ke muka pengadilan melalui bantuan SKMM. Jadi kepada blogger di sana, berhati-hatilah dalam menulis. Jangan ikutkan nafsu sebaliknya tulis dengan hati yang tenang. Ketahuilah yang terdapat batas-batas yang dibolehkan dalam berblog. Silap tulis, anda mampu dibawa ke mahkamah.. Kan ke leceh tu..

Kalau diikutkan masalah ketara yang sukar dibendung adalah muat turun bahan berhakcipta. Yang ini memang jadi masalah. Memang susahkan nak kawal diri dari men’download’ benda hakcipta ni terutama yang memang menjadi minat kita.

Akta Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia 1998

Objektif


Memberi nasihat dan arahan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) berkaitan penyiasatan kes, dan mengendalikan pendakwaan di Mahkamah bagi menentukan mereka yang melanggar peruntukan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 [Akta 588], Akta Tandatangan Digital 1997 [Akta 562] dan Akta Perkhidmatan Pos 1991 [Akta 465] dihukum mengikut undang-undang demi memastikan kepentingan awam dan negara terpelihara.

Fungsi-fungsi

Menyelia, mengkoordinasi dan memberikan arahan berkenaan kertas siasatan berkaitan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 [Akta 588], Akta Tandatangan Digital 1997 [Akta 562] dan Akta Perkhidmatan Pos 1991 [Akta 465];
Mengeluarkan izin pendakwaan bagi kes-kes di bawah akta-akta tersebut;
Mengendalikan pendakwaan bagi kes-kes di bawah akta-akta tersebut; dan
Memberikan sebarang maklumat dan maklum balas yang dikehendaki oleh (SKMM)


Kuasa dan fungsi Suruhanjaya

(1) Suruhanjaya hendaklah mempunyai segala fungsi yang
dipertanggungkan ke atasnya di bawah undang-undang komunikasi
dan multimedia dan, tanpa menjejaskan keluasan yang disebut
terdahulu, Suruhanjaya hendaklah juga mempunyai fungsi yang
berikut:
(a) menasihati Menteri tentang perkara berkenaan dengan
objektif dasar kebangsaan bagi aktiviti komunikasi dan
multimedia;
(b) melaksanakan dan menguatkuasakan peruntukan undangundang
komunikasi dan multimedia;
(c) mengawal selia segala perkara yang berhubungan
dengan aktiviti komunikasi dan multimedia yang tidak
diperuntukkan dalam undang-undang komunikasi dan
multimedia;
(d) menimbangkan dan mengesyorkan reformasi kepada
undang-undang komunikasi dan multimedia;
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 15
(e) mengawasi dan memantau aktiviti komunikasi dan
multimedia;
(f) menggalakkan dan meningkatkan pembangunan industri
komunikasi dan multimedia termasuk dalam bidang
penyelidikan dan latihan;
(g) menggalakkan dan meningkatkan pengawalan sendiri
dalam industri komunikasi dan multimedia;
(h) memupuk dan mengekalkan kewibawaan semua orang
yang dilesenkan atau selainnya diberi kuasa di bawah
undang-undang komunikasi dan multimedia;
(i) memberikan bantuan dalam apa-apa bentuk kepada, dan
untuk menggalakkan kerjasama dan penyelarasan di
kalangan, orang yang terlibat dalam aktiviti komunikasi
dan multimedia; dan
(j) menjalankan apa-apa fungsi di bawah mana-mana undang-undang
bertulis sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri
melalui pemberitahuan yang disiarkan dalam Warta.

Comments

Popular posts from this blog

Protokol Gelaran Dato' Pahang

Legenda Kota Gelanggi Yang Menjadi Rebutan Ramai Raja-Raja Asia

Cerita "Orang Liar" Pahang