Majlis Syura

Majlis Syura :

 • Selepas kewafatan nabi Muhammad s.a.w. pengganti baginda dikenali sebagai khalifah.
 • Empat orang khalifah yang selepas kewafatan Nabi dikenali sebagai Khalifah al-Rasyidin. Keempat-empat orang Khalifah al-Rasyidin dipilih melalui Majlis Syura.
 • Majlis syura ini wujud sejak zaman Rasullulah dan diamalkan oleh Khulafah al-Rasyidin.

Latar Belakang dan Konsep :

 • Merupakan Majlis Mesyuarat negara yang berperanan membantu ketua agama Islam melaksanakan pentadbiran kerana ia dibentuk berasaskan suara rakyat.
 • Perkataan syura berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud mesyuarat . Kepimpinan pemerintahan dan pentadbiran Islam berasaskan sistem perbincangan , perundingan dan nasihat dalam menentukan keputusan dan ketetapan.
 • Ramai ahli sejarah menyatakan secara raasmi Majlis Syura dibentuk oleh Khalifah Umar al-Khattab, namun Majlis Syura telah diperkenalkan dan dilaksanakan oleh Rasullulah terlebih dahulu.

Tugas :

 • Menjadi tempat rujukan untuk melaksanakan undang-undang Allah.
 • Sebagai kuasa eksekutif pada zaman Kalifah al-Rasyidin.
 • Memilih calon khalifah, contohnya semasa perlantikan Khalifah Uthman bin Affan.
 • Mempunyai kuasa untuk melucutkan jawatan khalifah jika ia gagal melaksanakan tugasnya.
 • Memberi bantuan nasihat teknikal yang berkaitan dengan perundangan.

Bilangan Ahli :

 • Bilangan ahli syura tidak ditetapkan kerana bergantung kepada keadaan. Contohnya pada zaman Rasullulah terdiri daripada ketua golongan Muhajirin, Ansar, para sahabat yang terdekat dan panglima tentera.

Kelayakan Ahli :

 • Adil, berilmu, sejahtera anggota tubuh badan, mempunyai pemikiran yang waras dan tajam serta tahu ilmu siasah (mempunyai visi /wawasan terhadap masa depan negara, berani dan warak. )

Prinsip :

 • Pentabiran dan pengurusan berlandaskan sistem perbincangan dan perundingan ( Musyawarah ) dalam menentukan sesuatu keputusan dan tindakan.
 • Keputusan dan ketetapan dalam pemerintahan / pentadbiran dibuat nmelalui persetujuan hasil daripada perbincangan (Mudhakarah )
 • Kesepakatan, kesefahaman dan kesatuan pendapat serta pendangan dalam menangani dan menyelesaikan sesuatu isu atau permasalahan.
 • Menajadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai asas sandaran dan sumber rujukan dalam membuat pertimbangan untuk menentukan keputusan.
 • Menggunakan kebijaksanaan hikmah dan sifat lemah-lembut ‘maw’izah’ semasa mengemukakan pendapat, pandangan dan pendirian dalam perbincangan.
 • Keputusan dan tindakan yang diambil/diputuskan hendaklah mengutmakan kepentingan maslahat umum.
 • Menghormati dan menghargai pandangan, pendapat sereta nasihat yang diketengahkan olah orang lain.

Kesimpulan :

Amalan Syura merupakan aspek penting yang dibrikan penekanan dalam sistem kepimpinan Islam. Tunggak dalam dasar pemerintahan dan pentadbiran. Pelaksanaan semangat syura di dalam pengurusan dituntut oleh al-Quran dan al-sunnah kerana ia membawa kepada keberkesanan ayng bertambah dalam pendabiran sesebuah kerajaan atau organisasi.

Comments

Popular posts from this blog

Protokol Gelaran Dato' Pahang

Legenda Kota Gelanggi Yang Menjadi Rebutan Ramai Raja-Raja Asia

Cerita "Orang Liar" Pahang