Thursday, January 6, 2011

Tinggalkan "Ekonomi Jagung" Mari Kita Melombong BesiJerantut adalah bandar lombong besi. Salah satu sebab kenapa bandar Jerantut pesat berkembang kerana industri lombong besi telah membawa banyak pelaburan ke Jerantut. Kerajaan Pahang telah mula memberi lesen-lesen lombong besi kepada pengusaha di Jerantut.

Kerajaan Pahang mengambil langkah yang bijak oleh kerana permintaan besi dari Malaysia amat tinggi di pasaran dunia maka China, Korea Selatan dan Jepun sanggup membeli dengan harga yang tinggi walaupun kandungan besi sekitar 60%.

Ini baik untuk memperlbagaikan sumber ekonomi negeri Pahang. Kerajaan Pahang boleh dapat pendapatan lumayan dari cukai, peluang pekerjaan dan kawasan sekitar lombong terutama bandar yang terdekat akan maju rancak ekonomi.

Bagi memastikan sektor perlombongan di Negeri Pahang berkembang dengan sistematik, tersusun dan terancang, PKNP telah dilantik oleh Kerajaan Negeri sebagai agensi perlaksana bagi projek carigali dan perlombongan di negeri Pahang ini. PKNP kini sedang menyediakan sebuah Pelan Pembangunan Sumber Mineral Negeri Pahang 2006-2010 sebagai alternatif kepada penjanaan pendapatan Negeri dan PKNP melalui sektor perlombongan.

Setakat ini, PKNP telah menjalankan usahasama dengan berapa syarikat dari luar Negara dan tempatan bagi menjalankan iaitu:
  • Lombong Emas di Penjom,Lipis, Sungai Koyan, Lipis dan Bukit Ibam, Rompin,
  • Lombong Timah di Batu Talam, Raub dan Sungai Lembing, Kuantan
Disamping itu, PKNP Mineral Industri Sdn. Bhd. iaitu anak syarikat milik penuh PKNP telah berusahasama dengan syarikat tempatan bagi menjalankan perlombongan bijih besi di Sungai Temau, Lipis dan Cini, Pekan.

Kini di DUN Tahan ada banyak kawasan besi. Rakyat di DUN Tahan digalakkan melombong besi. Kita tinggalkan "ekonomi jagung" mari kita melombong besi. Kita rancak ekonomi DUN Tahan. Ciptakan peluang pekerjaan dan tabung JKKK penuh wang.

Sumber kekayaan hasil mineral dan bukan mineral Negeri Pahang masih belum diteroka sepenuhnya. Jabatan Mineral dan Geosains Pahang menganggarkan deposit hasil mineral dalam negeri ini, sekiranya diusahasilkan secara cekap, boleh mendatangkan pendapatan sebanyak RM530 juta setahun. 

Menyedari hasil mineral boleh dimanfaatkan bagi menambah pendapatan negeri, kerajaan akan meningkatkan aktiviti pengusahasilan sumber mineral berkenaan dengan tujuan, bukan sahaja untuk menambah pendapatan negeri, tetapi juga untuk menggerakkan ekonomi setempat serta memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat. Usaha kerjasama dengan pihak swasta akan terus dipertingkatkan pada tahun 2010 untuk meneroka kawasan-kawasan yang kaya dengan deposit sumber mineral di samping menjalankan penyelidikan tambahnilai bagi mempelbagaikan produk berasaskan mineral. Pada tahun 2010, kerajaan mensasarkan pendapatan dari hasil mineral seperti bayaran royalti, bayaran fi dan sewa tahunan adalah sebanyak RM12 juta.

Walau bagaimanapun, Kerajaan amat prihatin bahawa aktiviti perlombongan akan memberikan kesan negatif kepada alam sekitar dan manusia kecuali aktiviti tersebut dikawalselia dengan kemas dan teratur. Bagi mempastikan aktiviti perlombongan diusaha secara mapan, Kerajaan telah menguatkuasakan Enakmen Mineral 2001. Undang-undang, prosedur dan peraturan yang ditetapkan adalah untuk mempastikan pengurusan dan pemuliharaan alam sekitar dilaksanakan secara amat teliti demi kepentingan manusia dan kehidupan lain. Dibawah Enakmen Mineral 2001, Tabung Pemuliharaan Lombong diwujudkan bagi mempastikan semua tanah bekas lombong dipulihkan semula selepas digunakan.

Sedikit panduan asas kalau mahu jadi pelombong besi:

Soalan 1
Bagaimanakah hendak mendapatkan pelan tapak lombong?
Jawapan:
Pelan tapak lombong boleh didapati dikaunter Pelan Unit Mineral Pejabat Tanah dan Galian Pahang yang dibuka setiap hari Isnin dan Selasa dari jam 8.30 pagi hingga 3.30 petang. Pemohon disyorkan membawa salinan pelan kawasan yang dikehendaki berskala 1 : 50,000. Pelan boleh dikeluarkan dengan kadar bayaran RM23.00 setiap satu tapak dengan syarat tapak yang dipohon tidak terletak di dalam Kawasan Taman Negeri, Hutan Rizab, Kawasan Tadahan Air, Kawasan berimilik dan kawasan yang telah berlapis dengan permohonan terdahulu.

Soalan 2
Apakah beza permohonan Lesen Mencarigali (PL) dan Lesen Penjelajahan (EL)?
Jawapan:
Permohonan Mencarigali meliputi kawasan seluas 400.0 hektar kebawah dengan menggunakan Borang 5A dan Yuran Pendaftaran sebanyak RM100.00. Sementara permohonan penjelajahan (Borang 6A) meliputi keluasan kawasan melebihi 400.0 ha. Yuran pendaftaran permohonan adalah RM 200.00

Soalan 3
Bilakah Lesen Pajakan Melombong (ML) boleh dipohon?
Jawapan:
Lesen ML boleh dipohon sekiranya kawasan tersebut telah mempunyai Lesen SKC yang sah. Lesen ini juga boleh dipohon diatas bekas tapak lombong terdahulu yang telah tamat tempoh dengan syarat semua dokumen kelulusan berkaitan disahkan oleh Pentadbir Tanah Daerah yang mengeluarkan lesen tesebut sebelumnya. Permohonan ini hendaklah mempunyai satu kajian pra-kebolehsanaan melombong dengan pelan pra-hitungan berskala 1 : 6336 serta skim cadangan melombong.

Soalan 4
Saya mempunyai tanah milik bergeran yang dipercayai mempunyai kandungan mineral seperti bijih besi, emas dan lain-lain. Bagaimanakah cara memohon untuk melombong?
Jawapan:
Pemohon hendaklah memohon melalui borang 9A, mengepilkan salinan kad pengenalan, kajian pra-kebolehlaksanaan serta cadangan skimnya, salinan geran yang disahkan, carian rasmi geran tanah serta surat perjanjian dengan kontraktor melombong yang bakal menjalankan kerja bagi pihak tuan tanah.

Soalan 5
Saya adalah individu dan tidak mempunyai sebarang syarikat bertaraf sdn. Bhd. Bolehkah saya membuat permohonan melombong?
Jawapan:
Individu adalah layak memohon asalkan rakyat KDYMM Sultan Pahang dan mempunyai kekuatan dari segi kewangan. Syarikat bertaraf ’Enterprise’ adalah tidak layak memohon.

Soalan 6
Apakah kriteria perlu bagi sesebuah syarikat sdn. bhd. untuk membuat permohonan perlombongan?
Jawapan:
Syarikat tersebut hendaklah mempunyai klausa. Kelayakan kerja-kerja lombong boleh memegang Lesen Pajakan Melombong di samping kerja-kerja mencari sebarang mineral samada di darat atau di laut.

Soalan 7
Apakah definasi keputusan Tolak Ringkas?
Jawapan
Keputusan Tolak Ringkas boleh dibuat oleh Pengarah Tanah dan Galian Pahang berdasarkan arahan Majlis Mesyuarat Kerajaan bertarikh 31.12.2008 yang diberikuasa keatas mana-mana permohonan yang terletak dalam Kawasan Taman Negeri, Tadahan Air Hutan Rizab / Simpan dan lain-lain berkaitan adalah di bawah bidang kuasa Pengarah Tanah dan Galian Pahang untuk menolak terus tanpa di bawa ke Majlis Mesyuarat Kerajaan.

Soalan 8
Selepas mendaftar permohonan apakah pemohon perlu dibuat?
Jawapan:
Pemohon akan diberitahu melalui surat kedudukan nombor fail permohonan dan surat kepada pemohon menyatakan permohonan telah dihantar ke enam (6) Jabatan Teknikal iaitu Pentadbir Tanah Daerah, Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, Jabatan Alam Sekitar Pahang, Jabatan Pengairan dan Saliran Pahang, Badan Kawal Selia Air (SUK Pahang), Jabatan Bekalan Air Pahang dan Jabatan Mineral dan Geosains Pahang, untuk tindakan ulasan/pandangan terhadap tapak yang dipohon yang akan dihantar kembali ke Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pahang oleh Jabatan Teknikal tersebut. Pemohon bertanyakan kedudukan pemohon dengan datang sendiri atau melantik wakil yang sah dengan surat, datang sendiri atau melantk wakil yang sah dengan surat yang ditandatangani pemohon. Pertanyaan kedudukan pemohonan melalui telefon adalah tidak digalakkan.

Soalan 9
Berapa lamakah keputusan permohonan lombong dapat diketahui?
Jawapan:
Ianya bergantung kepada faktor kecepatan enam (6) Jabatan Teknikal menghantar kembali ulasan yang diminta oleh Pengarah Tanah dan Galian Pahang. Lawatan akhir Penolong Pegawai Tanah PTG Pahang ke tapak permohonan untuk mengemaskini pelan perakuan seterusnya penyediaan kertas untuk di bawa ke Majlis Mesyuarat Kerajaan.

Soalan 10
Apakah fungsi Unit Mineral, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pahang?
Jawapan:
Secara ringkas, unit ini adalah sebagai ’One Stop Agency’ bagi urusan permohonan perlombongan di seluruh daerah Negeri Pahang bermula pada tahun 2006, dengan menggunapakai Enakmen Mineral 2001 Negeri Pahang, oleh setiap Pentadbir Tanah Daerah yang terbabit.

35 comments:

Anonymous said...

Salam Tuan WZWH,
Satu posting baik memajukan ekonomi DUN Tahan. Dasar ekonomi yang memberi peluang pekerjaan, majukan ekonomi setempat, menambah pendapatan negeri. Syabas, memang WZWH penasihat ekonomi DUN Tahan yang berwawasan.

Anonymous said...

Blog WZWH memberi idea bernas untuk masa depan DUN tahan bukan macam blog SPU dan Urag Drrulug yang selalu bersikap negatif dan berfikiran kuno serta selalu berperangsangka buruk kepada wakil rakyatnya yang berkerja kuat memajukan DUN Tahan.

Anonymous said...

Salam tuan WZWH & Sema2...,

Tinggalkan "Ekonomi Jagung" Mari Kita Melombong Besi

Kalau setakat tengok bekerja kuat, belum tentu rakyat boleh setaraf dengan kemajuan. Lihat keseluruhannya, cara memajukan rakyat dan kesempatan yang diambilnya keatas hak rakyat. Kemajuan semua rakyat berkehendakannya, tapi orang melihat apabalia rakyat ditindas, itu saja masalahnya. Contoh mudah, rakyat sedang proses memajukan diri, tetapi ada pula sekatan katanya15% - 25% kepada orang itu ini, kepada jabatan itu ini, alasan kononnya untuk memudahkan cara. %san, itulah yang rakyat sepatutnya boleh untung. Maklumlah orang Melayu, kalau semacam untuk mendapat kelulusan dari pihak berkuasa, dah mula pasang angan2, walhal titik peluh dan keringkat telah bercupak2 bergantang2 menitis ke bumi, orang lain yang meratah isi.

Pang5 Banir. Berikan bantuan kepada yang memerlukan kerana saling memerlukan.

WZWH said...

Salam Pang5 Banir,
WZWH setuju "berikan bantuan kepada yang memerlukan".

oRang kAmpong said...

Tqlah WZWH.

WZWH said...

Salam Orang Kampung,
Terima kasih sudi singgah diblog.

Anonymous said...

Saya ada investor dari China yang berminat untuk membuat mining(semua mineral), jika ada yang boleh bantu sila hubungi Mr. Wah di talian 0163118016. Tq

Anonymous said...

@Scott - I was endeavoring to give you a contact but I can’t find it
on your own website. Would you please visit my site?
Take a look at my blog Genital Warts Natural

Anonymous said...

Hold out! Or perhaps not necessarily! I composed to Jacqueline’s
e-mail tackle from the diverse area and this also time Some
have an mistake message. This implies he possibly acquired the information he wished out of everyone (banking accounts selection, and
so forth) now obstructed the e-mail address through an blunder meaning which usually
states that “Eric’s e-mail target will not be correct anymore”, although it’s in all probability
launched and established once more. Facts is usually My partner and i directed an email in order to his address
from a distinct area (among my own alternative e-mail address) i would not recieve an error message… darn…tghthgthgg
Margaret please help me adhere to the resume within your organization.
I have got currently routed our resume for a enterprise contact, you should I want a person's critical effect.
My blog - Treating Genital Warts

Anonymous said...

Amaze! Thank you so much! I usually want to produce on my small website as well.
Can I will include a fragment of this publish for
you to my website?
Also visit my homepage ... People Records

Anonymous said...

Whаt's up, yeah this article is actually fastidious and I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.
Also visit my website :: short term loans for bad credit

Anonymous said...

What's up, I would like to subscribe for this webpage to obtain hottest updates, therefore where can i do it please help.
Also visit my website loans for bad credit

Anonymous said...

If you would liκe to inсreаse your familiаrity
simρly κeeρ visiting this ѕite and be updated with the nеwest news postеd here.


mу blog Engagement Rings
Feel free to surf my webpage : Engagement Rings

Anonymous said...

http://www.1monthloan13.co.uk/http://www.1monthloan13.co.uk/http://www.1monthloan13.co.uk/http://www.1monthloan13.co.uk/http://www.1monthloan13.co.uk/http://www.1monthloan13.co.uk/http://www.1monthloan13.co.uk/http://www.1monthloan13.co.uk/http://www.1monthloan13.co.uk/http://www.1monthloan13.co.uk/Do you minԁ if I quote а couple of yоur artiсles as long as
Ι provide credit anԁ sourcеѕ bаck to your website?
My blog is іn the νery sаme niche аs yours and my viѕitors wοuld truly benefіt from a lot of the information you proviԁe here.
Please let me know if this okay with уou. Regards!


Feel free to surf tο my weblog :: 1 month loan
My web-site :: %anchor_text%

Anonymous said...

It's impressive that you are getting ideas from this article as well as from our argument made here.

Also visit my homepage ... chlamydia test

Anonymous said...

Yοur mode оf explаinіng аll in this pіеcе оf writing is really gooԁ, eνerу оne be able to ωithout difficulty κnοω it, Thanκs a lot.


My web blоg; New Bingo Sites
my web page :: New Bingo Sites

Anonymous said...

What's up to every one, the contents present at this site are in fact amazing for people experience, well, keep up the nice work fellows.

Here is my site; Eternity rings

Anonymous said...

I visit dау-to-day some blοgs anԁ blogs tο геаd articlеs οr rеѵiews, howеνеr this website рresеntѕ quаlity basеd wгiting.


Stoρ by my homepage; keyword

Anonymous said...

Нello therе, ϳust bеcame aware of your blog through Googlе, and fοund that it is reallу infoгmative.
I аm gonna watch out foг brussеls.
Ӏ'll be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

my homepage: weight loss

Anonymous said...

Hеy Therе. I found your blog uѕing msn.
This is a very well written aгticle. I'll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I'll certainly return.


Check out my web page; best payday loans

Anonymous said...

Hello therе, just became awaгe of youг blog
through Gοogle, and found that it's really informative. I'm going tο watch out foг bгussеls.
I'll be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

Also visit my web page: chlamydia test
my web site - chlamydia test

Anonymous said...

Grеat blog you haѵe got here.. ӏt's hard to find high-quality writing like yours these days. I truly appreciate people like you! Take care!!

my web page personal loans

Anonymous said...

Wondеrful blog! Do уou have аny suggestions
foг aspігing writeгs?
I'm planning to start my own site soon but I'm a little lost on everythіng.
Wοuld yоu ѕuggest starting with a fгee plаtform
like Wοrdpreѕs or gο foг a paid oρtiοn?
There are sο many optionѕ οut
there that I'm completely confused .. Any ideas? Bless you!

Take a look at my site - payday loans

Anonymous said...

Gоοd геspοnѕe іn return of this
query with solid argumеnts and explainіng the wholе thing on the tоρic оf that.


Fеel fгee to surf to my blоg small loans
my page > small loans

Anonymous said...

I am really inѕρired togеtheг ωith your ωгiting talentѕ
аnd alsο with the layout on youг weblog.
Іs that this a ρaid ѕubjeсt mattеr
or ԁid you modify it youг self?
Either way keep up thе niсe quality writing, it iѕ rаre to see а nice blоg likе this one
nowadaуs..

Hеre is my site; instant payday loans

Anonymous said...

I useԁ to be able to find goоd advice from yοur articles.


Visіt my web-sіte ... payday loans

Anonymous said...

Youг stуle is гeаlly unique compаred
to оtheг folkѕ I have read stuff from.
I appreciate you for ρosting when yοu have the opportunitу,
Guess I'll just book mark this blog.

Also visit my web blog :: payday loans

Anonymous said...

Thanks for any οthег infοrmative blog.
Where else may just I am getting that tуpe of informаtion wгіtten in such a
perfect ωaу? I hаvе a proϳect
that I'm just now running on, and I have been on the look out for such info.

Look into my web page payday loan

Anonymous said...

Genеrally I ԁon't learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice post.

Take a look at my blog post; Same Day Payday Loans

Anonymous said...

Hello theгe, just tuгned іnto alert to
youг blоg thrоugh Gοoglе, and lоcatеd that it's really informative. I'm gonna be careful fоr bruѕsеls.
I ωill be gгateful іn the eνent уou continuе this in future.
Μаny people can be bеnefіteԁ from youг writing.
Cheers!

Feel fгеe tо surf to mу
wеb-sіte; New Bingo Sites

Anonymous said...

It іs thе best time to make ѕome ρlanѕ for the longer term and it's time to be happy. I've learn this post and if Ӏ coulԁ
I desіre to suggest yοu feω fascіnatіng іssues oг ѕuggestions.
Mауbe you can write next articles гegаrding this
article. I desire to reaԁ more things аpproxіmately it!Feel fгee to visit my blog ... payday loans

din said...

tq for info

din said...

tq for info

din said...

tq for info

Anonymous said...

Terlalu banyak proses.. membuka peluang kepada rasuah.. yang nampak rata-rata taukey cina dan orang putih yang buat kerja lombong.. orang kita curi-curi buka lombong haram sebab susah dapat lesen dan tidak mahu terlibat dengan rasuah..galian itu halal tetapi kakitangan kerajaan yang menjadikan ia haram dengan rasuah.

Satu Hati Sampai Mati...